Wararka Shirkadda

  • Protecting yourself from the spread COVID-19

    Ka ilaalinta naftaada faafitaanka COVID-19

    Waad yareyn kartaa fursadahaaga inaad cudurka qaadsiin kartid ama aad ku faafi laheyd COVID-19 adoo qaadan taxadirno fudud: Si joogto ah oo si fiican gacmahaaga ugu nadiifi gacmaha gacmaha ku tirtir alkolada ama ku dhaq saabuun iyo biyo. Sabab? Gacmahaaga ku maydh saabuun iyo biyo ama ku isticmaal xoq alkolo leh oo alkolo leh ayaa dila viru ...
    Akhri wax dheeraad ah